Enes Midžić

Adresa

 

Babonićeva 37, 10000 Zagreb

Telefon

 

+385 (0)1 463 53 23

Mobitel

 

098 221 606

E-mail

 

enes.midzic@zg.tel.hr

Internet

 

Odsjek snimanja ADU

O sebi

Biografija

 

Rođen u Zagrebu 23. lipnja 1946. godine, gdje se je školovao i maturirao na VII gimnaziji. Od 1967. god. učenik majstora umjetničke fotografije Toše Dabca i njegov suradnik do 1970. godine. Poslije njegove smrti radi u njegovom atelijeru do 1973. god. Fotografijom se profesionalno bavi od 1970. god., a filmom od 1972. god. Od 1972. god. ima status samostalnog umjetnika.

Studij Filmskog snimanja na Akademiji kazališne i filmske umjetnosti (Akademija dramske umjetnosti) upisuje kao redoviti student 1971. god. Apsolvirao u redovnom roku 1975. god. i diplomirao 1977. god. s televizijskim igranim filmom ITAKODALJE redatelja Tomislava Radića u produkciji TV Zagreb, te pisanim radom: "O prirodi, viđenju i sistematizaciji boja".

Nastavni rad na Akademiji kazališne i filmske umjetnosti započinje 1975. god. kao honorarni nastavnik na Odsjeku filmskog snimanja. Za asistenta u stalnom radnom odnosu izabran u ožujku 1976. U zvanje znanstvenog asistenta izabran u ožujku 1978. godine. U zvanje docenta izabran u ožujku 1980. godine. U zvanje redovitog profesora izabran u ožujku 1985. god. i reizabran 1996. god. u trajnom zvanju.

Na Akademiji dramske umjetnosti od 1976. godine do danas obavljao sljedeće dužnosti: Pročelnik odsjeka filmskog i TV snimanja (1978. - 1982., 1986. - 1988.), Predstojnik filmsko - televizijskog odjela (1982. - 1986.), Prodekan (1982. - 1986., 1996. - 1998.) i Dekan (1988. - 1996.).

Na Sveučilištu u Zagrebu bio je član Odbora za međunarodnu suradnju (1988. - 1990.), Znanstveno-nastavnoga vijeća / Senata (1990. - 1996.), Skupštine Sveučilišta (1988. - 1993.) i njenog predsjedništva (1991. -1993.), Povjerenstva za izbor pratitelja promatrača EZ (1992.).

Od 1991. - 1994. god. Prorektor Sveučilišta u Zagrebu. Od 1990. god. član Matičnog povjerenstva za polje umjetnosti Rektorskoga zbora i Ministarstva znanosti. Od 1999. predsjednik Matičnog povjerenstva.

Odlikovan odličjem Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1996. god.

Po nacionalnosti Hrvat. Oženjen Suzanom Nikolić. Ima dijete Anu (1976.)

Nastavni, umjetnički i stručni rad

Akademija dramske umjetnosti

 

Još kao asistent na Odsjeku filmskog snimanja od 1976. god. samostalno izvodi nastavu i drži predavanja, vodi seminare i vježbe na svim studijskim godinama Filmskog i televizijskog snimanja. Do danas izvodio nastavu iz predmeta: Filmsko snimanje I - IV, Osnove snimateljske tehnike, Boja i svjetlo, Svjetlo i rasvjeta, Osnove snimateljskog umijeća, Snimateljski praktikum, Osnove fotografije I i II. Za studente Filmske i televizijske režije i Filmske i televizijske montaže držao predavanja kolegija Osnove snimateljske tehnike. Držao seminare iz navedenih predmeta za izvanredne studente i studente uz rad iz Sarajeva, Prištine i Novog Sada. Zadnjih godina izvodi nastavu i vodi vježbe iz predmeta Filmsko snimanje I, Osnove snimateljske tehnike i Snimateljski praktikum. Od 1976. god. do danas stalni član komisija na prijamnim ispitima, godišnjim ispitima i mentor studentima na izradi diplomskih radova.

Fotografija i primijenjena umjetnost

 

U razdoblju od 1971. - 1976. intenzivno izlaže svoje radove u zemlji i inozemstvu na samostalnim, grupnim i kolektivnim izložbama fotografije, suvremene likovne i primijenjene umjetnosti. U tome je razdoblju više radova otkupljeno za fundus Muzeja za umjetnost i obrt i Galerije suvremene umjetnosti. Osim toga bavi se kazališnom, portretnom, modnom, tehničkom, reklamnom i svim oblicima primijenjene fotografije. Organizira i vodi fotoslužbe na desetak internacionalnih i nacionalnih kazališnih i muzičkih festivala (1972. - 1980.). Surađuje na opremi brojnih knjiga i časopisa, plakata i kataloga, radova iz arhitekture te uređenju mnogih prostora. Surađuje s mnogim novinama i časopisima, televizijom i filmskom produkcijom, kulturnim i umjetničkim institucijama i umjetnicima. Radi na realizaciji više monografija, opremi i postavi brojnih izložbi s područja kulture, umjetnosti i tehnike u zemlji i inozemstvu. Od 1980. god. na području fotografije bavi se uglavnom kazališnom i portretnom fotografijom.

Film i televizija

 

Filmom se profesionalno počinje baviti 1972. godine i to kao filmski fotograf i umjetnički suradnik (do 1976.). Kao filmski fotograf radio na četiri igrana filma i radio fotografije za uporabu u više filmova.

Od 1976. profesionalno se bavi filmskim i elektroničkim snimanjem. Kao snimatelj snimio tehnologijom osam dugometražnih igranih filmova, šest televizijskih filmova i drama, tridesetak srednjemetražnih i kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova, tridesetak industrijskih i namjenskih filmova, dvadesetak edukativnih filmova i pedesetak propagandnih spotova. Elektroničkom tehnologijom snimio dvadesetak igranih i dokumentarnih filmova, pedesetak industrijskih i namjenskih filmova, velik broj televizijskih emisija, reportaža i priloga, oko sto glazbenih spotova, oko dvijestotine propagandnih spotova i veći broj video realizacija. Kao kamerman radio na većem broju studijskih snimanja kao i izravnih prijenosa ozbiljne i zabavne glazbe, festivala, zabavnih emisija te značajnih zbivanja.

Kazalište

 

1967. - 1968. član eksperimentalnog teatra Fonat, umjetničko vodstvo Branimir Sakač, s kojim nastupa na Muzičkom bijenalu.

Od 1970. - 1978. surađuje na više scenografskih oprema kazališnih predstava kao i koncipiranjem i realizacijom fotografskih, filmskih i videoprojekcija u predstavama. Bavio se i svjetlosnim oblikovanjem predstava.

Ostali stručni rad

 

Od 1968. - 1974. radi na sistematizaciji i prezentaciji umjetničke ostavštine Toše Dabca.

Od 1972. - 1975. god. član uredništva časopisa za fotografiju SPOT u izdanju Galerija grada Zagreba. Od 1975. - 1980. god. član mnogobrojnih žirija za izložbe amaterske fotografije i filma te studentskih izložbi. Predavao na Ljetnoj filmskoj školi "Filmoteke 16" nastavnicima filmske kulture (1976.).

Od 1979. - 1989. god. suradnik Filmske enciklopedije JLZ "Miroslav Krleža" gdje je objavio dvadesetak stručnih članaka s područja filmskog snimanja.

Od 1991. - 1995. radio na videodokumentaciji za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva informiranja.

Filmografija

Dugometražni igrani kinematografski i televizijski filmovi

 

Emigranti, red. T. Radić, TV Zagreb, 1976.

Itakodalje, red. T. Radić, TV Zagreb, 1977.

Ljubica, red. T. Radić, TV Zagreb, 1979.

Luda kuća, red. Lj. Ristić, Jadran film, 1980.

Soba za odmor, red. T. Radić, TV Zagreb, 1982.

Spuk, red. M. Puhlovski, Zagreb film, 1984.

Fabularium animale, red. Z. Bourek, TV Zagreb, 1988.

Ljeto za sjećanje, red. B. Gamulin, Zagreb film, 1990.

Oblačno s kišom, red. N. Puhovski, TV Zagreb, 1990.

Kvartet, red. B. Žižić, HTV, Zagreb, 1991.

Sedma kronika, red. B. Gamulin, Graphis / Jadran film, 1996.

Pont neuf, red. Ž. Senečić, HTV, 1997.

Zavaravanje, red. Ž. Senečić, Patria film / HTV, 1998.

Polagana predaja, red. B. Gamulin, Gama studio, 2001.

TV serije

 

Karpov vas uči šahu, red. D. Bjelica, TV Sarajevo, 1980.

Olujne tišine, red. D. Marušić, HTV, 1997.

Srednjemetražni dokumentarni filmovi - filmska tehnologija

 

Plava laguna, red. R. Grlić dok. Croatia film 1981.

Karpov vas uči šahu, red. D. Bjelica, televizijska mini-serija, RTS, 1984.

Mersad Berber, red. S. S. Ravasi, srednjemetr. dok., RTB, 1985.

Volonterske priče, red. N. Puhovski, srednjemetr. dok., Filmoteka 16, 1987.

Vlaho Bukovac, (susnimatelj G. Trbuljak), red. B. Žižić, dok., Zagreb film, 1990/91.

Celestin Medović, red. B. Žižić, dok., Jadran film, 1990/91.

Ana i njezina braća, red. P. Krelja, dok., HTV, 1992.

Kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi - filmska tehnologija

 

Pravda, red. Željko Belić, igrani, AKFU, 1975.

Odjel X, red. Lj. Janković, dok., AKFU, 1975.

Zamka za snimatelja, igrani red. E. Midžić, AKFU, 1975.

Sjena na suprotnom zidu, red. B. Gamulin, igrani, Zagreb film, 1978.

Vojskovođe, generali, admirali, (igrani dio) red. B. Ranitović, igr.-animirani, Adria film, 1978.

Pet filmova o Nives K.K., red. N. Puhovski, dok., Filmoteka 16, 1979.

San i java Matije slikara, red. B. Gamulin, dok., Adria film, 1981.

U potrazi za Šutejem, red. N. Puhovski, dok., Filmoteka 16, 1981.

Zagreb, red. R. Grlić, dok., Filmoteka 16, 1982.

Znamenja stare bosanske države, red. B. Tanović, dok., Sutjeska film, 1983.

Broj iz svjetlosti, red. B. Gamulin, dok., Zagreb film, 1983.

Zastupnik Škrinjar, red. B. Benažić, dok., Zagreb film, 1984.

ORA Sava, red. M. Puhlovski, dok., Zagreb film, 1984.

Smijeh, red. F. Hadžić, dok., Zagreb film, 1985.

Lice straha, (igrani dio) red. J. Marušić, igrano-animirani, Zagreb film, 1986.

Hodanje prugom zabranjeno, red. M. Puhlovski, dok., Zagreb film, 1987.

More, grebeni, pisma, red. Z. Berković, dok., Filmoteka 16, 1988.

Bućan tryptih, red. N. Puhovski, dok., Filmoteka 16, 1988.

Pitka voda i sloboda II., red. R. Grlić, dok., Filmoteka 16, 1988.

Rubne slike gladi, red. N. Puhovski, dok., Filmoteka 16, 1989.

Posvećenje mjesta, red. B. Gamulin, dok., Maestro film, 1989.

Zagreb grad muzike, red. N. Puhovski, igr., RTVZ, 1990.

Euklidov krajolik, red. B. Gamulin, dok., Filmoteka 16, 1990.

Pariži - Istra, red. R. Grlić, igrani, Maestro film, 1990.

PEA '90, red. I. Laurenčić, dok., Jadran/McCann-Ericson & HTV, 1990.

Kratkometražni i srednjemetražni filmovi - elektronička tehnologija

 

Ultrazvuk, red. Lj. Joić, dok., Zagreb film, 1985.

Tera računala, red. N. Puhovski, dok. Filmoteka 16, 1986.

Portugal, red. M. Cesarec, dok. TVNS, 1988.

Božićne pjesme, red. B. Gamulin, HTV, 1990.

Božićna bajka, red. B. Gamulin, srednjemetr. igr., HTV, 1990.

Božićne pjesme, red. B. Gamulin, HTV, 1991.

Vivaldi - Pokupsko 1991, red. B. Gamulin, glazbeni dok., HTV, 1992.

Osijek, red. S. Tribuson, srednjemetražni dok., HTV, 1992.

Oblaci među lišćem, latice među suncima, M. Mahečić, dok., HTV, 1992.

Guernica croatica, red B. Gamulin, dok. Gama studio/HTV, 1992.

Božićne pjesme, red. B. Gamulin, HTV, 1992.

Carnet d'opera, red. Claire Alby, dok., France 3, 1993.

Opera u ratu, red. red. B. Gamulin, dok., HTV, 1993.

Ruža Pospiš Baldani (susnimatelji S. Kolbas / M. Vojanić) red. F. Mozetić, dok., HTV, 1993.

Nova hrvatska umjetnost, red. P. Krelja, dok., HTV, 1993.

Libanon moj i tvoj, red. B. Gamulin, glazbeno igr-dok., HTV, 1993.

Oči Bosne, (susnimatelji B. Zdravec / M. Perčinić), dok., red. M. Zupančić, TV Slovenija, 1993.

Božićne pjesme, red. B. Gamulin, HTV, 1993.

Osman, red. B. Ivanda, dok., HTV, 1994.

Kazushi Ono, red. B. Gamulin, dok., HTV, 1994.

Porin, red. B. Ivanda, dok., HTV, 1994.

Nedeljni živac, red. M. Bukovčan, igr. HTV, 1994.

Moje ljeto s Monikom, red. Z. Berković, dok., HTV, 1994.

Božićne pjesme, red. B. Gamulin, HTV, 1994.

Krndija 94, red. E. Mudronja, dok., PUMORH, 1995.

Matko Trebotić, red. P. Krelja, dok., HTV, 1995.

Vojna policija, (susnimatelj S. Jesenković) red. E. Mudronja, dok., HTV/PUMORH, 1995.

Samson i Dalila, (susnimatelj D. Ruljančić), red. B. Ivanda, dok., HTV, 1995.

Portret Ive Maleca, (susnimatelj D. Ruljančić), red. B. Gamulin, dok., HTV, 1995.

Poštanska priča, red. P. Krelja, HTV, 1995.

Prognanici, povratnici i izbjeglice u Hrvatskoj, red. P. Krelja, ECO & HTV, 1996.

Sudbine: svjedok istine, red. N. Lovčević, HTV, 1996.

Američki san, (susnimatelj S. Kolbas), red. P. Krelja, dok., HTV, 1996.

Ave Narona, (susnimatelj H. Šakota), red. B. Žižić, dok., Arheološki muzej Split, 1997.

Video za kazalište

 

Orwell 1984, red. N. Puhovski, Teatar &TD, 1976.

Karamazovi, red. Lj. Ristić, KPGT, 1982.

Klaunovi, red. D. Todorović, CKDO, 1982.

Druga kamera (film)

 

Jovane di si, red. S. Karanović, televizijski film, TV Beograd, 1974.

Kud puklo da puklo, (trik), red. Gamulin/Puhlovski, dug. igr.f., Zagreb film, 1978.

Čaruga, red. R. Grlić, dugometražni igrani film, Viba film - Maestro film, 1990.

Filmski fotograf

 

Društvena igra, red. S. Karanović, dugometražni igrani film, Film danas, 1972.

Kud puklo da puklo, red. R. Grlić, dugometražni igrani film, Jadran film, 1973.

View from the loft, red. B. Fein, dugometražni igrani film, LAT München, 1974.

Jovane di si, red. S. Karanović, televizijski film, TV Beograd, 1974.

Fotografija, likovna i primjenjena umjetnost

Važnije samostalne i grupne izložbe

 

5. zagrebački salon, Moderna galerija JAZU, Zagreb, 1970.

Samostalna izložba, Galerija Atelje 212, Beograd, 1970.

Guliver u zemlji čudesa, Koranski park skulptura, Karlovac, 1971.

6. zagrebački salon, Moderna galerija JAZU, Zagreb, 1971.

5. izložba fotografija Zagreb, Zagreb, 1971.

Tošo Dabac und sein Atelier, Mannheimer Kunstverein e. v., Mannheim, 1972.

7. zagrebački salon, Umjetnički paviljon, Zagreb, 1972.

16. Zagreb salon fotografija, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1972.

Mogućnosti za 72, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1972.

Samostalna izložba, Teatar &TD, Zagreb, 1972.

8. zagrebački salon, Moderna galerija JAZU, Zagreb, 1973.

Nova fotografija 1, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1973., Maribor, 1973.

Fotografija, Umjetnički paviljon, Zagreb 1973, Osijek, 1973.

Aspects, Edinburgh, Dublin, Lancashire, Belfast, University of Susex, Glasgow, 1975.

Kontakti 76, Galerija Grafički kolektiv, Beograd, 1976.

Konfrontacije, Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, 1976.

12. zagrebački salon, Umjetnički paviljon, Zagreb, 1977.

Fotografija u Hrvatskoj 70-ih godina, Varaždin, Koprivnica, Čakovec, 1984.

The See The Time, Kina, Njemačka, 2001.

Opsežniji fotografski rad

 

Tošo Dabac - Retrospektiva, suradnik na realizaciji, MUO, Zagreb, 1968.

Sajam fantastike, suradnja na realizaciji izložbe, GSU Zagreb, 1972.

Iz fundusa Toše Dabca, priprema i realizacija izložbe, GUF, Zagreb, 1972.

Festival Dubrovnik 1950/1974, autorske fotografije i oprema izložbe, Dubrovnik, Zagreb, Beograd, Novi Sad, Bari, Helsinki, Rim, Stockholm, 1973. - 1974.

Galerija Sebastijan - fotografije i oprema izložbe, Beograd, 1977.

Krleža na ljetnim igrama, fotografije i oprema izložbe, Zagreb, Dubrovnik, 1978.

30. god. Dubrovačkih ljetnih igara, fotografije i oprema izložbe, Dubrovnik, 1978.

Višegodišnja cjelovita fotografska djelatnost

 

 

1969. - 1989. kazališna fotografija - snimanje stotinjak kazališnih predstava, Zagreb, Dubrovnik, Split, Subotica

1971. - 1973. Muzički bienale Zagreb, organizacija fotoslužbe, Zagreb

1972. -1979. Dubrovačke ljetne igre, organizacija fotoslužbe, Dubrovnik

Važnije monografije

 

Dubrovnik festival 1950 - 1974, autor većeg dijela fotografija, Dubrovnik, 1974.

Dubrovnik festival 1950 - 1979, autor većeg dijela fotografija, Dubrovnik, 1979.

Shakespeare fest - komentari, autor fotografija, Nepsinhaz, Subotica, 1987.

Dubrovačke ljetne igre 1950. - 1989., autor većeg dijela fotografija, Dubrovnik, 1989.

Muzički bienale Zagreb 1961 -1991, autor dijela fotografija, MIC, Zagreb, 1991.

Dubrovački ljetni festival 1950/1999., autor dijela fotografija, Dubrovnik, 1999.

Kazalište (1967.-1990.)

   

Fonoplastični ekran, Umjetničko vodstvo B. Sakač, nastup i izvođenje svjetlosnih efekata u predstavi, Eksprimentalni teatar FONAT, 1967/68.

Hugo - jedan protiv svih, red. K. Spaić, vizualna koncepcija M. Arsovski, projekcije i fotgrafije kao scenografija, HNK, Zagreb, 1972.

Dundo Maroje red. J. Juvančić, scenograf M. Račić, fotografije kao scenografija, DLjI, Dubrovnik, 1973.

Macbeth, red. T. Durbešić, scenogr. M. Arsovski, fotografije kao scenografija, Teatar &TD, Zagreb, 1973.

Pomirdbeno ročište, red. R. Grahovac, projekcije, Teatar &TD, Zagreb, 1974.

Cezar, red. R. Šerbedžija, svjetlosno oblikovanje predstave, DK Gavella, Zagreb, 1976.

Don Juan, red. B. Violić, projekcije, Teatar &TD, Zagreb, 1976.

Umišljeni bolesnik, red. M. Škiljan, projekcije, HNK, Zagreb, 1977.

Orwell 1984, red. N. Puhovski, video snimanje u predstavi, Teatar &TD, Zagreb, 1976/78.

Othello, red. N. Kokotović, svjetlosno obl. predstave, Nepsinhaz, Subotica, 1987.

Črne maske, red. Lj. Ristić, svjetlosno obl. predstave, Opera SNG, Ljubljana, 1990.

Stručni članci i studije

   

Akutanca; Dubinska oštrina; Filtar; Filtri za kolor materijale; Komplementarne boje; Mekocrtači i fog filtri; Miješanje boja; Mired; Moć razlaganja; Moviola; Proporcija filmske slike; Stativ, Filmska enciklopedija, JLZ Miroslav Krleža, Zagreb 1986.

Profesija snimatelj, Hrvatski filmski ljetopis br. 7, Zagreb 1996.

Kinematografski film u televizijskom okviru, Hrvatski filmski ljetopis br. 12, Zagreb 1997.

Članstvo u udrugama

   

Matica Hrvatska od 1994.

Udruženje likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti od 1971.

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika od 1980.

Udruženje veterana domovinskog rata

Udruga hrvatskih filmskih snimatelja od 1997.

Udruga roditelja djece s kohlearnim implantom

Nagrade

   

Nagrada grada Zagreba 1981. god. (s N. Puhovskim) za film "U potrazi za Šutejem"

Nagrada za kameru RTB za film "U potrazi za Šutejem" red. N. Puhovski, Beograd 1982.

Nagrada za kameru za film "Zagreb" red. R. Grlić, Međunarodni festival sportskog i turističkog filma, Maribor 1982.

Prix Phillips eclairage et architekture (s B. Gamulinom) za film "Broj iz svjetlosti", Festival International du Film d'Arhitecture et d'Environnement Urbain, Bordeaux 1984.

Zlatna medalja Beograd za filmove "Rubne slike gladi", red. N. Puhovski i "Posvećenje mjesta" red. B. Gamulin, 37. Festival jugosl. dok. i kratkometražnog filma, Beograd 1990.

Zlatna medalja "Milton Manaki" za film "Posvećenje mjesta", red. B. Gamulin, Festival filmske kamere, Bitola 1990.

Grand Prix de la qualite de l'image za film "Posvećenje mjesta", red. B. Gamulin, 14. Festval International du Film D'Art, UNESCO, Paris 1990.

Nagrada KODAK za film "Sedma kronika", red. B. Gamulin, Festival hrvatskoga filma, Pula 1996.

Nagrada Vladimir Nazor za filmsku umjetnost, Zagreb 1997.

Važniji napisi o radu

   

Veljko Barbieri: Staklena zjenica oka - majstor zbilje, Studentski list 4. 4. 1972., Zagreb

Radoslav Putar: Toso Dabac und sein Atelier - Enes Midzic, katalog, Mannheim, 1972.

Radoslav Putar: Izložba u Mannheimu, Spot br.1, Zagreb, 1972.

Zvonko Maković: Tošo Dabac i njegov krug, Telegram, Zagreb, 1973.

Želimir Koščević: Petar Dabac in Enes Midžić, Sinteza, Ljubljana, 1973.

Laszlo Beke: Toso Dabac es Tanitvanyai, Fotomuveszet 4/73, Budapest, 1973.

Želimir Koščević: Ispitivanje međuprostora, Biblioteka Znaci, CKDO, Zagreb, 1978.

Krešimir Mikić: Fotografske vrijednosti pulskog festivala, Filmska kultura 127/1980.

Krešimir Mikić: Snimatelji Pule, Filmska kultura br. 151/152, Zagreb, 1984.

Mirko Galić: Dobra kamera samo u dobrom filmu, Vjesnik, Zagreb, 3. 12. 1990.

Filmska encikolpedija, JLZ "Miroslav Krleža", Zagreb, 1990.

Tko je tko u Hrvatskoj, Golden marketing, Zagreb, 1995.

Sveučilišni vjesnik, Vol. XLI., Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1995.

Hrvatska fotografija od tisuću devetsto pedesete do danas, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 1993.